Porady zakupowe

Funkcje cen

Cena pełni wiele funkcji, które wynikają przede wszystkim z wpływu, jaki właśnie ceny wywierają na wzajemne relacje pomiędzy popytem a podażą oraz z faktu, że ceny kształtują realną wartość dochodów ludności. Do najważniejszych funkcji cen należą między innymi: funkcja informacyjna, która polega na tym, że ceny są dla wszystkich uczestników rynku informacjami będącymi podstawą do podejmowania decyzji o kupnie. Na podstawie informacji o cenach podejmowane są decyzje zarówno producenta jak i konsumenta. Funkcja przychodowa wszystkie podmioty, które oferują swoje produkty na rynku uzyskują przychody ze sprzedaży. Produkty te pozwalają natomiast na zwrot poniesionych kosztów. Cena kształtuje natomiast wielkość przychodów przedsiębiorstwa. Funkcja motywacyjna wysokość cen poszczególnych produktów kształtuje u producenta strukturę produkcji natomiast u konsumenta strukturę konsumpcji. Ceny mogą być wykorzystywane w przywracaniu równowagi na rynku. gdy popyt przewyższa podaż wzrost cen wpłynie na zrównoważenie rynku.


Zobacz też

  • Cena

    Niestety nie sposób jest jej nie zauważyć. Cena odgrywa kluczową rolę na każdym produkcie. Jest czynnikiem, na który każdy klient zwraca największą uwagę. Cena zazwyczaj jest napisana dużymi cyframi. W ujęciu ekonomicznym cena jest to ilość pieniędzy, którą właśnie musi wydać nabywca w związku z zakupem okreś...

  • Informacje na produkcie

    Na każdym produkcie zarówno spożywczym jak i chemicznym powinny byś określone informacje. do informacji, które powinny znaleźć się na każdym produkcie to między innymi: nazwa produktu, nazwa producenta, data trwałości, data produkcji, cena detaliczna produktu, jego ogólna charakterystyka, składniki, z których się s...

  • Podwyższenia ceny

    W dzisiejszych czasach niestety ciągle widzimy, że ceny towarów rosną. Idąc do sklepu często jesteśmy zdziwieni, że tyle musimy zapłacić za swoje zakupy. Przyczynami, które powodują wzrost cen są między innymi: wzrost ponoszonych przez przedsiębiorstwo kosztów, występowanie na rynku popytu, który właśnie przekra...

  • Copyright @ 2010 Nazwa domeny.